Här finns vi i Landskrona

 • Borstahusen
 • Västra Fäladen
 • Larvi
 • Fröjdenborg
 • Gjörloff
 • Innerstaden
 • Vilan
 • Sandvången
 • Öster Örja
 • Silverängen.

Här finns vi i Laholm

 • Centrum
 • Mellbystrand
 • Skottorp
 • Skummeslöv.

Vanliga frågor om hemtjänst hos Aktsam Vård & Omsorg

Du som funderar på hemtjänst hos oss, eller precis har fått hemtjänst beviljad, har säkert många frågor och funderingar. Här har vi samlat svar på en del vanliga frågor.

Hur många personer kommer jag att få hjälp av?

Vårt mål är att hålla nere antalet olika personer, för att undvika en massa spring av personer du inte känner. Det brukar röra sig om cirka fem till sex personer.

Kan jag få hjälpen utförd vid samma tidpunkt varje gång?

Målet är att utföra hjälpen vid samma tidpunkt, speciellt när det gäller medicin. Om vi sedan lyckas uppfylla det beror på hur alla insatser och personalstyrkan ser ut den dagen.

Vilka rutiner gäller om någon i personalen blir försenad?

Vi informerar våra vårdtagare om att vi räknar med +/- 30 minuter inställelsetid. Det gör vi för att du inte ska uppleva att insatserna blir utförda under oönskade tider och för att undvika att personalen blir för stressad. Vid större förseningar kan personalen ta hjälp av sina kollegor eller så ringer de dig och meddelar förseningen.

Hur vet alla som hjälper mig på vilket sätt jag vill ha hjälpen utförd så att jag slipper instruera varje gång?

I din genomförandeplan framgår vad du önskar få hjälp med och hur. Det framgår även i personalens schema vad de ska göra. Läs mer om din genomförandeplan här.

Om jag ska få hjälp av hemtjänsten med att ta mina mediciner, vilka rutiner finns för att säkerställa att ingen felmedicinering sker?

Vi på Aktsam har bara personal som är utbildad och som har fått delegering av stadens sjuksköterskor. Varje undersköterska har som ansvar och rutin att gå igenom din medicinlista innan de delar ut medicin. Undersköterskan ska också kunna lägga märke till ifall det skulle uppstå några biverkningar och då direkt kontakta sjuksköterska eller din husläkare.

Om jag har hemsjukvård, hur är den samordnad med hemtjänsten?

Om du får hemsjukvård kontaktar ansvarig sjuksköterska genast verksamhetsansvarig eller enhetschefen på Aktsam Vård & Omsorg. Därefter planeras dina medicintider noga in i vårt schemasystem. Om du är diabetiker får undersköterskan en delegering gällande insulin och blodsockertagning. En sjuksköterska delegerar också ut såromläggning, lindning av ben, VAK och så vidare. Vi har även ett nära samarbete med ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet för vårdtagare med svår smärta och/eller palliativ vård.


Ställ en fråga!

 
Skicka
807
815