Samarbeten

För din säkerhet har vi ingått avtal med bland annat företagshälsovården Industrihälsan och arbetsgivarföreningen Pacta.

Företagshälsovården Industrihälsan i Landskrona


Företagshälsovården Industrihälsan i Landskrona värnar om verksamhetens vårdpersonal. Industrihälsan bidrar med expertis inom alla områden som rör utbildning och arbetsmiljön.


Företagshälsovården Laholmshälsan i Laholm.

Arbetsgivarföreningen Pacta


Aktsam Vård & Omsorg har kollektivavtal och är anslutna till arbetsgivarföreningen Pacta.Ställ en fråga!

 
Skicka
808
809