Här finns vi i Landskrona

 • Borstahusen
 • Västra Fäladen
 • Larvi
 • Fröjdenborg
 • Gjörloff
 • Innerstaden
 • Vilan
 • Sandvången
 • Öster Örja
 • Silverängen.

Här finns vi i Laholm

 • Centrum
 • Mellbystrand
 • Skottorp
 • Skummeslöv.

Planering av hemtjänst tillsammans med din kontaktperson

När du väljer oss för hemtjänst kommer du att bli kontaktad av vår enhetschef eller verksamhetsansvarig. Under ditt första besök kommer du att få träffa din kontaktperson som kommer att skriva en genomförandeplan tillsammans med dig.

Hur skriver man en genomförandeplan?

Vi kommer att fråga dig vad du vill ha hjälp med och hur du vill att vi ska utföra hjälpen hos dig. Vi kommer också att ta hänsyn till vilka dagar och tider som passar dig bäst. Du berättar helt enkelt vad som är viktigt för dig. Vi ser sedan över planen tillsammans var sjätte månad eller om behoven och biståndet ändras.

Hur ofta kommer jag att träffa min kontaktperson?

Du kommer att ha fasta möten med kontaktpersonen en gång i månaden.

Hur kommer personalen att få reda på mina önskemål?

De som kommer att hjälpa dig i hemmet kommer att ha läst din genomförandeplan. Om du har särskilda behov, till exempel på grund av en hörselnedsättning eller andra diagnoser, är det så klart viktigt att personalen vet om det.

Vilken kontakt kommer kontaktpersonen att ha med mina närstående?

Aktsam Vård & Omsorg har en anhörigtelefon som vårdtagare och anhöriga kan ringa till. Här kan du och dina närstående vid behov lämna information, till exempel avsäga sig ett besök eller informera om att de ska resa bort.

Tar Aktsam Vård & Omsorg kontakt med mina närstående om mitt hälsotillstånd förändras?

Ja, om du har givit oss ditt medgivande kontaktar vi dina anhöriga.

Hur gör jag om jag skulle bli missnöjd?

Om du är missnöjd med tider eller annat tar du kontakt med din kontaktperson. Ni kommer ju också att träffas vid era personliga möten ungefär en gång i månaden. I en pärm som alla våra kunder får ligger även en blankett för synpunkter och klagomål som du kan använda. Vår förhoppning är dock att du inte ska behöva bli missnöjd som kund hos oss.

Dokumenterar Aktsam vilken hjälp de utfört vid varje tillfälle?

Ja. Omvårdnadsanteckningarna utförs enligt SOL och HSL, daganteckningar utförs.

Ställ en fråga!

 
Skicka
807
814